1.1. Sözcükte Anlam

 • Sözcükte Anlam Özellikleri (Gerçek Anlam,Mecaz Anlam, Terim Anlam)

 • Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

 • Deyimler

 • Atasözleri

 • Özdeyişler

1.2. Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri

 • Amaç-Sonuç Cümleleri

 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri

 • Karşılaştırma Cümleleri

 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler

 • Örtülü Anlam

 • Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

 • Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)

 • Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)

 • Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri (Tanım, Öneri, Varsayım, Eleştiri, Uyarı, Tasarı, Tahmin, Olasılık, Abartma, İkilem Cümleleri)

 • Cümleye Hakim Olan Duygu (Yakınma, Hayıflanma, Sitem, Pişmanlık, Özlem, Ön Yargı, Şaşırma, Endişe, Küçümseme, Azımsama, Beklenti, Yadsıma Cümleleri)

1.3. Parçada Anlam

 • Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)

 • Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)

 • Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)

 • Anlatım Özellikleri

 • Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu, Paragrafta Duygular ve Duyular)

 • Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)

 • Tablo ve Grafik İnceleme

 • Görsel Yorumlama

 • Sözel Mantık (Akıl Yürütme)

2. Yazım Bilgisi

 • Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı, Bazı Bağlaç ve Eklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)

 • Noktalama İşaretleri (Nokta,Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)

3. Dil Bilgisi

 • Fiilimsi (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)

 • Cümlenin Ögeleri (Yüklem, Özne, Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci, Ara söz)

 • Cümle Vurgusu

 • Fiillerde Çatı ( Etken, Edilgen, Geçişli, Geçişsiz)

 • Cümle Çeşitleri 

 • Anlatım Bozuklukları

4. Metin Türleri ve Söz Sanatları

 • Söz Sanatları (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)

 • Yazı (Metin) Türleri (Fıkra, Makale, Deneme, Roman, Destan, Haber, Günlük, Anı, Hikâye, Masal, Fabl, Röportaj, Biyografi, Otobiyografi)

©2020 By KIZILTAN