Bireysel eğitimin yanı sıra, grup eğitimi, eğitimin önemli bir parçasıdır. Çocuklar veya gençler yaşıtlarıyla olan bir grup ortamında birçok konuyu daha rahat ve daha hızlı öğrenir.

Grup eğitiminin, bireyin zihinsel gelişimi üzerinde olan faydaları:

–  soru sormayı teşvik eder,

–  bilgileri toparlamasını sağlar,

–  organize etme ve genelleme becerilerini pekiştirir,

–  dikkat süresinin uzatılmasını sağlar,

–  doğru algılamada yardımcı olur,

–  problem çözme becerilerini geliştirir.

–  kullandığı ve anladığı kelime haznesini zenginleştirir

–  dili doğru kullanmayı, kendini daha rahat ifade etmesini öğrenir,

–  başkalarıyla daha sağlıklı iletişim kurabilir,

–  öz güveni ve merak duygusunu arttırır,

–  çevreye daha dönük olmasını sağlar,

–  bağımsızlık duygusunu ve liderlik fikrini geliştirir,

–  paylaşma ve birlikte çalışma eğilimini teşvik eder,

–  kendine yetmesini ve kendini yönetmesini sağlar,

–  toplumsal yaşam kurallarını öğrenir,

–  çevreye uyumunu kolaylaştırır,

–  düşüncelerini sözel olarak açıklama imkânı sağlar.

 

     Gruplarımız en az 2 en fazla 5 öğrenciden oluşmaktadır.Grup dağılımları mümkün olduğu kadarıyla bireylerin tanıları, gelişim ihtiyaçları ve eğitim düzeylerine uygun olarak belirliyorum. Grupların eğitim programlarını dönem başında belirliyor ve mümkün olduğunca programın dışına çıkmıyorum.

GRUP DERSLERİ

©2020 By KIZILTAN