9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem Konuları

1. ÜNİTE: Türk Dili ve Edebiyatına Giriş

 • Edebiyat nedir?

 • Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisi

 • Metinlerin sınıflandırılması

 • İletişim ve ögeleri

 • Düşünceyi geliştirme yolları

 • Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon

 

2. ÜNİTE: Hikaye

 1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir olay hikâyesi

 2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir durum hikâyesi

 • Hikâyenin tanımı ve unsurları (kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, çatışma, konu, tema, anlatıcı ve bakış açısı)

 • Olay hikâyesi (Maupassant tarzı) ve durum hikâyesinin (Çehov tarzı) farkları

 • Sunu hazırlamanın temel ilkeleri

 • İsim

 • Yazım (İmlâ) Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

 

3. ÜNİTE: Şiir

1. Cumhuriyet Dönemi’nden hece ölçüsüyle yazılan iki şiir
2. Cumhuriyet Dönemi’nden aruz ölçüsüyle yazılan bir şiir
3. Cumhuriyet Dönemi’nden serbest tarzda yazılmış iki şiir

 • Nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü, söyleyici, durak, ölçü, kafiye, redif, nakarat, mahlas, tapşırma

 • Manzume ve şiir arasındaki fark

 • Şiirde Ahenk Unsurları ve Şiir Türleri

 • Sıfat

 • Yazım (İmlâ) Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

 

4. ÜNİTE: Masal / Fabl

1. Türk halk edebiyatından bir masal örneği
2. Doğu edebiyatından bir masal örneği
3. Divan edebiyatından bir fabl örneği
4. Batı edebiyatından bir fabl örneği

 • Masal ve fabl türünün özellikleri

 • Dinleme türleri ve etkili dinlemenin ilkeleri

 • Edat

 • Bağlaç

 • Ünlem

 • Yazım (İmlâ) Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

 

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem Konuları

5. ÜNİTE: Roman

1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından iki roman

 • Roman ve roman türleri

 • Roman ile hikâye arasındaki farklar

 • Bakış açısı ve anlatıcı türleri

 • Zamir

 • Yazım (İmlâ) Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

 

6. ÜNİTE: Tiyatro

1. Cumhuriyet Dönemi’nden üç tiyatro (trajedi, komedi, dram) örneği

 • Tiyatro ve tiyatro türleri

 • Zarf

 • Yazım (İmlâ) Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

 

7. ÜNİTE: Biyografi / Otobiyografi

1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir biyografi
2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir otobiyografi
3. Divan edebiyatından bir tezkire

 • Otobiyografi, monografi, öz geçmiş/CV, hâl tercümesi ve portre

 • Fiil

 • Yazım (İmlâ) Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

 

8. ÜNİTE: Mektup / E-posta

1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir özel, bir edebî mektup; iki e-posta örneği
2. Divan edebiyatından bir mektup örneği
3. Tanzimat Dönemi’nden bir mektup örneği

 • Mektup ve mektup türleri

 • Özel mektup ile edebî mektup arasındaki benzerlik ve farklılıklar

 • Dilekçe yazma kuralları

 • Tutanak yazma kuralları

 • Açık oturumun genel özellikleri

 • Fiil

 • Yazım (İmlâ) Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

 

9. ÜNİTE: Günlük / Blog

1. Cumhuriyet Dönemi’nden iki günlük örneği
2. İki blog örneği

 • Günlük ve blog türlerinin özellikleri

 • Fiil

 • Yazım (İmlâ) Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

©2020 By KIZILTAN