1. Anlam Bilgisi

1.1. Sözcükte Anlam

 • Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam

 • Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler

 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

 • Deyimler

 • Atasözleri

1.2. Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri

 • Amaç-Sonuç Cümleleri

 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri

 • Karşılaştırma Cümleleri

 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler

 • Örtülü Anlam

 • Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

 • Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)

 • Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)

1.3. Parçada Anlam

 • Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)

 • Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)

 • Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)

 • Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)

 • Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)

 • Tablo ve Grafik İnceleme

 • Görsel Yorumlama

2. Yazım Bilgisi

 • Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı, Bazı Bağlaç ve Eklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)

 • Noktalama İşaretleri (Nokta,Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)

3. Dil Bilgisi

 • Ek (Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri)

 • Yapı Bakımından Sözcükler (Basit, Türemiş ve Birleşik Sözcükler)

 • İsim

 • Sıfat

 • Tamlamalar (İsim Tamlaması, Sıfat Tamlaması)

 • Zamir

 • Edat

 • Bağlaç

 • Ünlem

4. Edebi Türler ve Söz Sanatları

 • Söz Sanatları (Konuşturma, Karşıtlık)

 • Yazı (Metin) Türleri (Anı, Mektup, Tiyatro, Gezi yazısı, Hikâye)

 • Şiirde Ahenk Unsurları (Ölçü, Uyak, Redif)

©2020 By KIZILTAN