11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Konuları

1. Ünite: Giriş

 • Edebiyat-Toplum İlişkisi

 • Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi

 • Yazım Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

2. Ünite: Hikaye

 • Hikaye Nedir?

 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940 arası) Hikaye

 • Cümlenin Öğeleri

3. Ünite: Şiir

 • Şiir Nedir?

 • Tanzimat Dönemi Şiir

 • Servetifünun Şiir

 • Saf Şiir Anlayışına Bağlı Şiir

 • Milli Edebiyat Döneminde Şiir

 • Türk Dünyası Edebiyatında Şiir

4. Ünite: Makale

 • Makale Nedir?

 • Bilimsel Makale

 • Edebi Makale

 

11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem Konuları

6. Ünite: Sohbet ve Fıkra

 • Sohbet (Söyleşi) Nedir?

 • Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir?

 • Cumhuriyet Öncesi Dönemde ve Cumhuriyet Döneminde Sohbet

 • Cumhuriyet Öncesi Dönemde ve Cumhuriyet Döneminde Fıkra

7. Ünite: Roman

 • Roman Nedir?

 • Cumhuriyet Dönemi Romanı

 • Dünya Edebiyatında Roman

 • Anlatım Bozukluğu

8. Ünite: Tiyatro

 • Tiyatro Nedir?

 • Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro

 • Dünya Edebiyatında Tiyatro

9. Ünite: Eleştiri

 • Eleştiri Nedir?

 • Cumhuriyet Döneminde Eleştiri

 • Cumhuriyet Öncesi Dönem’de Eleştiri

10. Ünite: Mülakat/Röportaj

©2020 By KIZILTAN