10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem Konuları

1. Ünite: Giriş

 • Edebiyat-Tarih İlişkisi

 • Edebiyat-Din İlişkisi

 • Türklerin Kullandığı Alfabeler

 • Yazım Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

2. Ünite: Hikaye

 • Halk Hikayesi

 • Dede Korkut Hikayeleri

 • Mesnevi

 • Hikaye Nedir?

 • Hikaye Türleri

 • Fiilimsiler

3. Ünite: Şiir

 • İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı

 • Koşuk Nedir?

 • Sagu Nedir?

 • Sav Nedir?

 • Geçiş Dönemi Eserleri ve Özellikleri

 • İlahi Nedir?

 • Nefes Nedir?

 • Koşma Nedir?

 • Mani

 • Türkü

 • Gazel

 • Kaside

 • Şarkı

4. Ünite: Destan / Efsane

 • Destan Nedir?

 • Destan Türleri

 • Destan Örnekleri

 • Efsane Nedir?

 • Efsane Örnekleri

 • Dünya Destanları

 • İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan

 • İslamiyetin Kabulünden Sonraki Dönem Destanları

 • 1923-1980 Dönemi Türk Yapma Destanları

 • Sıfat Tamlamaları

 

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem Konuları

5. Ünite: Roman

 • Roman Nedir?

 • Dünya Edebiyatında Roman

 • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman

 • Serveti Fünun Döneminde Roman

 • Milli Edebiyat Döneminde Roman

 • Cümle Çeşitleri

6. Ünite: Tiyatro

 • Tiyatro Nedir?

 • Geleneksel Türk Tiyatrosu

 • Modern Türk Tiyatrosu

7. Ünite: Anı

 • Anı Nedir?

 • Serveti Fünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı

8. Ünite: Haber Metni

 • Haber Yazısı Nedir?

 • Güncel Gazete ve Dergi Haberleri

 • Genel Ağ Haberleri

9. Ünite: Gezi Yazısı

 • Gezi Yazısı Nedir?

 • Divan Edebiyatında Gezi Yazısı

 • Cumhuriyet Edebiyatında Gezi Yazısı

©2020 By KIZILTAN